Богознавство

 


· Привітайся з давніми язичницькими філософами.

Українське язичництво — етнічна релігія (від гр. εθνικός (ethnikos) — «родовий, народний, язичницький») Предків українців, яка сформувалася в часи Київської Русі, успадкувавши при цьому давні релігійні культи й традиції, що існували на території України в попередні історичні епохи. Українське язичництво в широкому значенні означає сукупність релігійних вірувань, що побутували на теренах України, у їхньому еволюційному розвитку, включаючи:

Далі

Мирослав ЛЕЛЕКА

ТАЄМНИЧА ДУША ВОДИ

Живий організм це вода, наділена душею.
/Е. Дюбуа-Реймон/

Далі

Я не зраджую Віру своїх Предків!
Великий князь Київський Святослав Ігорович

Де твоя голова поляже, там і ми свої голови зложимо!
Лицарі Святослава

Далі