Українське язичництво — етнічна релігія (від гр. εθνικός (ethnikos) — «родовий, народний, язичницький») Предків українців, яка сформувалася в часи Київської Русі, успадкувавши при цьому давні релігійні культи й традиції, що існували на території України в попередні історичні епохи. Українське язичництво в широкому значенні означає сукупність релігійних вірувань, що побутували на теренах України, у їхньому еволюційному розвитку, включаючи:

Далі

Мирослав ЛЕЛЕКА

ТАЄМНИЧА ДУША ВОДИ

Живий організм це вода, наділена душею.
/Е. Дюбуа-Реймон/

Далі

Галина ЛОЗКО

ТЕОНІМІЯ і БОГОСЛОВСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ

 

Велесова Книга, яка, нарешті, знаними філологами (д. філол. н., проф. М. Худаш, д. філол. н., проф. В. Таранець та ін.) визнана автентичною, може бути джерелом вивчення теоніміки (імен Рідних Богів) та інших слів, які відображають різні богословські смисли віри наших Предків.

Далі

Я не зраджую Віру своїх Предків!
Великий князь Київський Святослав Ігорович

Де твоя голова поляже, там і ми свої голови зложимо!
Лицарі Святослава

Далі

Галина ЛОЗКО

Ой, шіді-ріді Дан, ші-ді-ріді Дана...*

Деякі дослідники язичницької віри слов’ян не визнали існування Богині Дани через те, що мовляв, її ім’я не засвідчене писемними пам’ятками. Серед противників Дани як Богині і як слов’янського теоніма, насамперед, християнський священик І. Огієнко, український етнограф В. Гнатюк та радянський академік Б. Рибаков.

Далі