59 Словник іншомовних слів. — К., 1975. — С. 198; Релігієзнавчий словник / за ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. — К., 1996. — С. 89-90.

60 Мифы народов мира. — М., 1991. — Т. I. — С. 367.

61 Там само. — С. 366.

62 Там само. — С. 169.

63 Миролюбов Ю. Русский языческий фольклор. — Мюнхен, 1982.

64 Там само.

65 Лозко Г. Берегиня: Богиня чи Русалка? // Сварог. — 1997. — Вип. 6. — С. 66.

66 Іларіон митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. — С. 138.

67 Волховник. Правослов. — К., 2001. — С. 74-75.

68 Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. — М., 1900. — С. 486-487.

69 Лозко Г. Берегиня: Богиня чи Русалка // Сварог. — 1997. — Вип. 6; Її ж. Велесова Книга. Волховник. — К., 2002.

70 Лозко Г. Велесова Книга. Волховник. — К., 2002.

71 Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. — Т. 1-2.

72 Зеленин Д. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

73 Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. — Т. 1-2.

74 Копержинський К. Обряди збору врожаю у слов’янських народів у найдавнішу добу розвитку // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — К., 1926. — Вип. 1, 2.

75 Kolberg O. Dziela wszystkie. Bialorus-Polesie. — Wroclaw–Роznan. — Т. 52. — S. 135.

76 Історія релігій в Україні: В 10 т. — Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. — С. 98.