«На книжкову полицю рідновіра» — література, що є у відділі реалізації Інформаційно-видавничого центру «Сварог» і яку пропонуємо придбати шляхом замовлення поштою.

 

Настінний язичницький календар «Коло Свароже» знадобиться кожному українцю, який, звільнившись від чужовір’я, став на шлях відродження Духу української нації. Календар має кольоровий друк і виготовлений у форматі А-2.


Згідно зі Сварожим Колом, наступне 7531 літо настане 20 лютого 2023 р. і проходитме під впливом Богів Числобога і Хорса, оскільки перший весняний молодий Місяць народиться саме у Їхній день. Тож яким буде наступний язичницький рік, коли рідні свята проводити, щоб найкраще славити Рідних Богів і самим веселими бути, на які числа місяців випадають Молодики та Повні, які Боги — покровителі місяців, а які — днів тижня, про це можна дізнатися з нового язичницького календаря, який видає Об’єднання рідновірів України.
20.00
грн.
СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Інформаційно-видавничий центр «Сварог». — Випуск 26, 2021. — 96 с. 100.00
грн.

 

 


Хрищення при Савиці: поема / переклад зі словенської Г. Лозко. — Тернопіль: Мандрівець, 2020. — 36 с. Формат А5.

Твір видатного поета-романтика XIX ст. оповідає про події 772 р. — охрищення вогнем і мечем волелюбних карантійців, предків словенського народу, а також героїчний спротив, який чинили останні рідновіри германським завойовникам. На тлі цієї нерівної боротьби автор зобразив особисті долі Богомили, жриці Богині Живи, і Чортомира — воїна, захисника рідних святинь.

Нема
Шаян Володимир. Віра Предків наших. Філософські та літературознавчі праці / Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі» / Упорядкування, підготовка до друку, коментарі та заг. ред. проф. Галини Лозко. — К.: ФОП Стебеляк, часопис «Сварог», 2019. — T. 2. — 400 с.
У цьому томі вміщено праці, які не увійшли до ювілейної збірки вибраних творів 2018 р. Український етнофілософ, професор Володимир Шаян є засновником Ордену Бога Сонця та руху відродження Рідної віри українців. Його твори, замовчувані в радянській імперії, лише за незалежної України вперше знаходять свій шлях до українського читача. Професор Шаян був переконаний: втративши Рідну віру, народ занапастив свою душу, що мало трагічний вплив на його історію. Метою свого життя він уважав повернення рідної духовості своєму народові, бо: «Відродження нації не може бути завершене без відродження її власної Віри». Книга зацікавить філософів, націологів, релігієзнавців, літературознавців, рідновірів, як і загалом широке коло читачів.

270.00
грн.

Антологія християнства: хрестоматія з релігієзнавства та культурології. — 2-е вид. зі зм. і доп. / за заг. ред. Г. Лозко. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 376 с.

Ця книга не повторює типові підручники, а подає документальні матеріали, що сприятимуть засвоєнню та осмисленню студентами знань з релігієзнавства та культурології. Мета посібника спонукати читачів до пошуку й вивчення джерельної бази, а саме автентичних історичних документів, указів і послань, правил і циркулярів, літературних творів, які відображають розвиток чи занепад культурних явищ в Україні та інших європейських країнах. У глобальних умовах інформаційної війни посібник буде корисним для всіх, хто цікавиться альтернативним поглядом на події двохтисячолітнього періоду маніпулювання людською свідомістю.

150.00
грн.

Орден Бога Сонця: історія і метафізика: монографія / Лозко Галина. — Тернопіль: Мандрівець, 2018. — 328 с.

Наукова монографія Галини Лозко присвячена унікальному Ордену Бога Сонця, який вперше в історії був заснований не на основі світових релігій, а на ґрунті етнічної релігії наших Предків.

200.00
грн.


Шаян Володимир. Віра Предків наших. Вибрані твори / Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі» / Упорядкування, підготовка до друку, коментарі та заг. ред. проф. Галини Лозко. — К.: ФОП Стебеляк, 2018. — T. 1. — 400 с.
Культова книга Волхва і професора Володимира Шаяна (1908–1974), видана до його 110-річчя, була в Україні довгоочікуваною. Минуло три десятиліття з часу виходу першого зібрання його творів у Канаді (м. Гамільтон, 1987) під назвою «Віра Предків наших», обсягом 894 сторінки (наклад якої становив 600 примірників). Об’ємиста книга розійшлася поміж люди і нині вже стала бібліографічним раритетом. Редакційна колегія часопису «Сварог» самотужки підготувала це видання, яке, хоч і меншого обсягу (400 сторінок), але в нього увійшли найвагоміші праці українського етнофілософа, та включено деякі праці, що опубліковані вперше.

Нема

Велесова Книга. Волховник. / Лозко Г. С. — переклад, словник, наукове дослідження, коментарі. — Вид. 7-ме, зі змінами та доповненнями. — Київ: ФОП Стебеляк, ТОВ «Мандрівець», 2015. — 512 с.: іл.

Наукове текстологічне дослідження, переклад сучасною українською мовою, релігієзнавчий коментар, публікація архівних матеріалів та оригінальних текстів Ю. Миролюбова, укладений словник на 8,5 тис. слів, покажчики, бібліографія, ілюстрації.

300.00 грн.

Лозко Г. С. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс. — Харків: Див, 2006. — 468 с.

Європа в античну епоху мала назву Енея… Книга розповідає про відродження автентичних язичницьких релігій у багатьох країнах Європи. Автор показує широкий спектр довго замовчуваних явищ. Християнство та інші «світові» релігії розглядаються як засоби глобалізації, а відродження рідних етнорелігійних традицій — як єдина альтернатива і спосіб самозбереження націй.

Нема

Лозко Г. Українське народознавство. — Видання 4-е, доповнене. — Харків: Див, 2010. — 472 с.

Це четверте, оновлене і доповнене видання книжки відомого етнолога, доктора філософських наук Галини Лозко «Українське народознавство», що вперше побачила світ у 1995 р. і стала популярною серед учителів, учнів та студентів України.
Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію, пантеон слов’янських Богів, державну символіку, додано відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо). Відтворено давній календар наших Пращурів «Коло Свароже», зроблено докладний аналіз Велесової Книги, яка нині вивчається у курсі шкільної програми з літератури. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.
Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу


150.00
грн.

СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Інформаційно-видавничий центр «Сварог». — Випуск 24, 2014. — 96 с. 70.00 грн.
СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Інформаційно-видавничий центр «Сварог». — Випуск 15–16, 2004. — 68 с. 100.00 грн.

«Слава!». Вісник Родового слов’янського віча (додаток до часопису «Сварог»). Київ: Інформаційно-видавничий центр «Сварог». — Випуск 14, 2018. — 16 с.
До цього випуску увійшли матеріали XIV Родового слов’янського віча, яке відбулося у Києві в липні 2017 року, а також звіт про XVI Європейський конгрес етнічних релігій, що проходив у Римі у квітні 2018 року, на якому побувала українська делегація від ОРУ. Вісник доповнюють також Декларація Європейського конгресу етнічних релігій, інформаційні блоки «Історія Родового слов’янського віча» та «Сакральна географія України», стаття Галини Лозко «Скіфське дзеркало — календарне коло» та книжковий огляд: славістика.
Видання буде корисним для тих, хто цікавиться сучасними процесами відродження язичництва в Європі.

50.00
грн.

«Слава!». Вісник Родового слов’янського віча (додаток до часопису «Сварог»). Київ: Інформаційно-видавничий центр «Сварог». — Випуск 13, 2017. — 16 с.

До цього випуску увійшли матеріали XIII Родового слов’янського віча, яке відбулося у Празі (Чехія) в липні 2016 року, а також повідомлення про XV Європейський конгрес етнічних релігій, який проходив теж у Празі у липні того ж року і на якому побувала українська делегація від ОРУ. Вісник доповнюють статті про історію Чехії, «Лялька-мотанка — символ роду» Гордани Фенюк, «Коло Свароже — відновлення календаря Рідної віри» Галини Лозко та книжковий огляд: славістика.

Нема


«Онуки Дажбожі». Спільне видання часописів «Індо-Європа» і «Такі справи». — К.: Такі справи, 1997. — 68 с.

Повноколірний історико-публіцистичний український часопис, в якому роповідається про те, чому українцям випала рідкісна для всієї планети вдача — найбільше пишатися своєю країною, бо саме на святих землях нашої Пелазгії – Лелегії – Оріяни - Кимерії – Скитії – Антії – Русі – України народилася біла людина, саме наша країна стала правітчизною оріїв, колискою індоєвропейської історії.
70.00 грн.

Морозовський Р. Вогнем і кайлом. — ПП. «Панмедія», 2014. — 256 с.


Збірка (тверда палітурка) поетичних і публіцистичних творів, об’єднаних темою переосмислення облудних цінностей, що нині панують над мізками і серцями багатьох українців. Короткі римовані тексти, в яких схоплено суть явищ і одночасно дано їм безкомпромісну авторську оцінку, — схожі на репортерські фотознімки. Тому це не просто поезія в традиційному естетському розумінні — це «постріли» без попередження, «від пояса», а не довго вицілюючись. Проте надзвичайно влучно і разюче.
120.00 грн.

 

 

 

 

Зазначену літературу, що у наявності, можна замовити за E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1. Лозко Г.С. Українське народознавство. – Вид.5-те зі змінами та доповн. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 512 с. (Гриф МОН України: лист 1/11-4844 від 08.06.2010). ISBN 978-966-634-565-6. Анотація: Оновлене і доповнене видання посібника для студентів і учнів. Зміст: Розділ І. Походження українців. Етногенетичні процеси на теренах України. Антропологічні типи українців. Етнічні та географічні назви. Ґенеза української мови. Національний характер. Етнографічне районування України. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Етнічна релігія та міфологія. Світогляд. Астрономічні знання. Релігійна культура. Символи та священні знаки. Музична культура. Розділ ІІІ. Господарство, побут, родина. Провідні галузі господарства. Архітектура, ремесла та народні художні промисли. Рослини і тварини. Родинна обрядовість. Етнопедагогіка. Житло. Харчування. Одяг та ін. Додаток. Коло Свароже: вміщено універсальний дохристиянський календар, за яким можна розрахувати дати свят на всі подальші роки. Використана література та джерела.