Svetovni nazor obnovljenega slovanskega staroverstva na Slovenskem

Словянське старовіря шукає витокові принципи, цінності та і зразки для наслідування в реконструкції ідеалів життя наших індоєвропейських предків з часів утворення ведизму. Ведизм охоплює часи Гіперборейців задовго перед синкретизмом зороастризму, мітраїзму, буддизму, індуїзму, юдаїзму, тобто він є моделлю, з якої ми вимальовуємо нашу життєву філософію. Старовір’я є єдиною автохтонною вірою наших предків, на якій виростає сучасне слов’янське старовірство в Словенii. Наші предки свого часу були примусово охрищені внаслідок релігієциду, культуроциду, тобто геноциду.

Словенці є частиною суперетносу слов'ян; з іншими слов'янськими народами нас поєднує спільне походження, мовна і культурна близькість, в якій ми вбачаємо основу для майбутнього, заснованого на взаємній солідарності, співпраці і взаємодопомозі. Ми визнаємо й поважаємо автономний розвиток кожної слов'янської нації, тому попередні моделі унітарного політичного та культурного панславізму для нас – є реліктами минулого, які не відповідають історичній істині етногенезу слов'ян, і тому втратили свій смисл.

На першому місці слов’янської старовірської філософії стоїть людська включеність у природний порядок всетворення та наше здоров’я, що є найвищим людським скарбом. Старовіри зберігають розумний смисл буття в цьому світі завдяки своїм цінностям, з-поміж яких здоров’я має першочергове значення. Обов’язком старовірів є піклування про своє здоров’я, підтримання його в будь-якому віці в хорошому стані. Не визнають хвороб як наслідок старіння, бо наше гасло й цінності, які вважаємо ідеальними – померти здоровим у кінці одного з наших періодів в Яві. В Наву повинні переходити фізичні й духовно здорові, оскільки ми можемо злитися зі Всетворчістю в гармонійне ціле. Це обов’язок, який ми маємо ще при нашому життю. Ще один смисл перебування в Яві ми вбачаємо в активній творчій діяльності усього нашого життя. Ці дві основи старовірства підпорядковують собі всі інші.

Ми перебуваємо в універсумі планети Земля, яка є нашою гостиною в нашому тимчасовому житті. Як людські істоти ми – шанувальники природи в усій її різноманітності, глибині й широті. Бог для нас – не втілення універсальності людського розуму, але він є причиною Всетворчості, або краще – він є самим Всесвітом, якого ми є лише часточкою. Боги – тільки багатство і розмаїття Всесвіту та природних явищ нашої планети, які ми шануємо й славимо. Вода, Земля, Вітер, Вогонь, Сонце, Місяць, Світло, Темрява, Грім, Блискавка та інші явища, записані в Ведах з такими іменами як Варуна, Агні, Тваштар, Ваю, Індра, Савітар, Сушна та інші. Їх славили наші предки, і ми знову поклоняємося їм. Це не випадково, що слова Бог і багатство в слов’янських мовах тісно пов’язані між собою, і свідчать про те, як наші предки сприймали світ. Справжнє багатство – це всеобіймаюче всетворіння, яке, як і сам Бог, не має людських ознак. Але ми, люди, і наш розум є лише дуже маленькою часточкою цього безмежного всетворіння.

Сучасна наука заснована на принципах і моделях матеріалізму і науково-технічної та промислової революції, що триває останні триста років. Ми не заперечуємо ті позитивні для людства зміни, але водночас ми бачимо безліч помилок і негативних наслідків цієї моделі. Деякі з них (наприклад, ставлення до навколишнього середовища, медицина, військова промисловість та економіка) є нині критичною межею для Всесвіту. Ми пропонуємо синергію між сучасною матеріалістичною моделлю і традиціоналізмом, який невіддільний від нашого світу, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. На нашому найелементарнішому рівні ми не позбавлені хімічних реакцій, бо ми, як і все навколо, насправді є носіями заряду енергії. Людина і навколишній Всесвіт пройнятий множинністю енергій в єдиному всеохоплюючому енергетичному полі, зв’язані між собою та об’єднані з іншими в єдності. Це всеохоплююче енергетичне поле Старовіри називають Всежар (Vsežar), у якому перебуває Всезапис (Vsezapis) – те, що було, і те, що буде. На цьому вирішальному визнанні повинна ґрунтуватися наука завтрашнього дня.

Модель суспільного устрою, на нашу думку, повинна ґрунтуватися на традиційній ведичній основі з постійним коригуванням у зв’язку з постійними змінами природних, соціальних і технічних факторів. До західного типу демократії, ми ставимося скептично, оскільки з партократією виникає квазіелітарність, корупція і «кумівство». У перспективі – ми будемо прагнути до створення оновленої моделі ведичної соціальної та політичної системи, а найближчим часом – ми будемо прагнути до реформи існуючої політичної системи з точки зору досягнення високих етичних стандартів і забезпечення максимальної ефективності. Ми рішуче підтримуємо розвиток науки, і природно, що вона повинна бути на службі в людини і природи, і повинна дотримуватися високих етичних та екологічних стандартів. Це стосується й економіки, яка повинна бути спрямована на забезпечення матеріального благополуччя усіх, а не тільки жменьки акул світового капіталу та політичної влади, що, на жаль, склалося в умовах неоліберальної глобалізації. Працелюбність, допитливість і творчість є тими якостями, які старовіри високо існують. У наших лавах немає місця для ледачих та інтелектуально обмежених людей, які тонуть у вирі сучасного споживацтва.

Однією з найбільш загрозливих проблем сучасного світу є перенаселення планети Земля. Значна частина провини за це лягає на авраамічні релігії (юдаїзм, християнство та іслам), які закликають своїх адептів до максимальної народжуваності, не зважаючи на будь-які негативні наслідки такої безвідповідальної поведінки. Майже 7 мільярдів людей на нашій планеті – надто багато для поточної регенерації планети, щоб вистачило місця й іншим видам, які живуть поруч з нами. Заселення Європейської кліматичної зони, на наш погляд, не повинно суттєво перевищувати 1 людини на 1 гектар площі – Словенія, нині перебуває в повній відповідності з цією нормою. Рішуче заперечуємо політику мультикультуралізму і міграції з більш густозаселених країн, які не регулюють політику народжуваності. Ми маємо негативну думку щодо спроб об’єднати різнорідні частини людства. Уся етнічна різноманітність планети, яка відрізняє нас в усіх своїх частинах і сегментах, – саме в цьому ми вбачаємо найбільше краси і смислу буття!

Насправді людський рід, як це ясно вказано у Ведах, не складається сам, але завдяки двом статям. Річ у тім, що єдиностатева орієнтація притаманна кожній з живих істот як прояв певної біполярності і водночас єдності світу, і є природним явищем. Сексуальну орієнтацію не повинні використовувати з політичною метою (для політичних спекуляцій). Суспільство має бути організоване на традиційних ведичних засадах, і може складатися елементарно з тим чи інакшим чином сексуально-орієнтованих індивідів. Але ми не підтримуємо усиновлення дітей одностатевими партнерами, за винятком, звичайно, якщо один (одна) з двох у одностатевій парі є біологічним батьком чи матір'ю дитини. Еротично-сексуальні стосунки двох повинні бути ладовані коханням. Нащадки мають бути великою мірою стурбовані питанням благополуччя всього суспільства (подібно до сіл і плем’яних громад як було в минулому). Матеріальна основа сім’ї повинна ґрунтуватися на зобов’язальному праві, інститут державного шлюбу повинен бути скасований.

На планеті Земля, живуть не тільки люди. Планету ми поділяємо з тваринами й рослинами. Разом з ними ми утворюємо екосистему. Якщо технічно ми більш оснащені порівняно з тваринами, то нам треба ще довести, що ми сьогодні й розумово розвинутіші від інших істот на землі. Ставлення до тварин нині є величезною етичною й цивілізаційною проблемою людства. Старовірська позиція тут виявляється в тому, що ми живемо в рівноправних партнерських стосунках. Ми не маємо права обмежувати їхній простір життя. Безжалісне і навіть жорстоке ставлення до тварин тільки як до економічного ресурсу, призначеного для харчування людини, є етично неприйнятним для нас. Те саме стосується й тварин, призначених для медичних цілей. Тварини, які жили поруч з людиною вже в доісторичні часи, повинні розглядатися відповідно до принципів традиційного тваринництва і духовного співіснування з людьми, які склалися протягом багатотисячолітнього симбіозу. Ми категорично засуджуємо тортури і будь-яке неетичне поводження з тваринами. Вегетаріанство – це особистий вибір кожної людини. Старовірство цього не вимагає, лише рекомендує помірне споживання м’яса.

Ми також проти генетично модифікованих продуктів, ми вбачаємо перспективу лише в традиційному сільському господарстві, заснованому на екологічних знаннях. Однією з головних галузей економіки має стати традиційне сільське господарство, не забуваючи й розширення наукових знань з екології. Старовіри рішуче проти харчових добавок, які все частіше використовуються для так званого «загального контролю біомаси», а не тільки для харчування людства. Томи ми підтримуємо виробництво високоякісних продуктів харчування в малих і середніх сільських господарствах, продукція яких традиційно виробляється й продається на старих ринках, без посередників чи брокерів. Їжа повинна знову стати продуктом живлення для користі й задоволення людини.

Наші міжособистісні людські взаємостосунки повинні бути моральними, бо ми соціальні істоти, які керуються освітою та самовихованням без негативних емоцій. Негативні почуття викликають дискомфорт, що порушує почуття гармонії та право на психічне й фізичне існування. Гостинність і співдружність повинні знову стати соціальною цінністю й засобом соціальної реінтеграції нашого навколишнього середовища на основі слов’янських історичних традицій. Фізичне насильство засуджуємо й відкидаємо, за винятком, звичайно, самооборони. Залежність від алкоголю, наркотиків, їжі, сексу, телебачення, Інтернету, азартних ігор тощо – завжди були й залишаються загрозливими явищами для розвитку здорової людини та її отчення. Будь-яка залежність негативно позначається на розвитку індивідуальної душі, а отже, й на суспільстві в цілому. Однак, ми вважаємо, що кожна людина шляхом самоосвіти й виховання має дбати не лише про свій природний дух, а й про тіло, які є нероздільними. Старовіри зобов’язані в своєму житті досягти рівня життя просвітлених в Яві.

Вратіслав

Переклала зі словенської Галина ЛОЗКО