Svetovni nazor obnovljenega slovanskega staroverstva na Slovenskem

Словянське старовіря шукає витокові принципи, цінності та і зразки для наслідування в реконструкції ідеалів життя наших індоєвропейських предків з часів утворення ведизму. Ведизм охоплює часи Гіперборейців задовго перед синкретизмом зороастризму, мітраїзму, буддизму, індуїзму, юдаїзму, тобто він є моделлю, з якої ми вимальовуємо нашу життєву філософію. Старовір’я є єдиною автохтонною вірою наших предків, на якій виростає сучасне слов’янське старовірство в Словенii. Наші предки свого часу були примусово охрищені внаслідок релігієциду, культуроциду, тобто геноциду.

Далі...

Наші славні Предки обожнювали вербу, вважаючи її священною, Світовим Деревом

Світове дерево — Дерево Життя, Райське дерево, Дерево пізнання — відображає триєдину вісь Всесвіту. Своїм обширом воно охоплює три царства: небо Богів, землю людей, підземний світ Предків. Кожне з трьох царств населене священними тваринами, птахами, небесними світилами. Угорі, в кроні Світового древа — сонце, місяць і зорі та різні птахи: соколи, голуби, орли, соловей, зозуля. Посередині, біля стовбура — бджоли, куниці, домашні тварини. А внизу, біля кореня — бобри, риби, змії. Дерево, як і Всесвіт, — Триєдине.

Далі...

Як не існує жодного етносу без власної мови, так не існує жодного народу без власної витокової релігії. Народів, які користуються власною релігією в кінці космо-історичного циклу (Калі-юги), стає все менше. Однак, здатність періодичного повернення людства до природних етнорелігійних систем, за всіма ознаками, носить феноменальний характер.

Далі...

Галина Лозко

доктор філософських наук, професор

Ноосферний та етноекологічний дискурс освіти

в умовах трансгуманітарних викликів Життю

Істина як одна з центральних категорій теорії пізнання означає правильне відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини. Істина може відображати дві сторони: точну (фактичну) і глибинну (причинно-наслідкову). Точна піддається математичному вираженню, глибинна — ніколи не лежить на поверхні, але дозволяє досліднику проникати в саму суть того, що відбувається, логічно вмотивовувати причини тих чи інших явищ. Саме по собі емпіричне знання дуже часто виявляється недостатнім за відсутності системних уявлень про глибинну природу речей, яка переважно залишається поза рамками навчальних програм та освітньо-професійних комплексів. Лише правильно організована система освіти дозволяє студентам проникати в глибинну сутність досліджуваних феноменів.

Далі...

(передмова до праці Юрія Миролюбова «Рігведа і язичництво»)

Творчість Юрія Петровича Миролюбова (1892–1970), така багата і різноманітна, стала відомою в Україні лише за часів Незалежності. Звертаючись до його спадщини, ми можемо з повним правом сказати, що його діяльність була жертовною, в повному смислі цього слова. Він як чудовий знавець ведійської мудрості вбачав смисл свого життя у поверненні скарбів духовно-культурного досвіду своєму народові.

Далі...

Реферативний опис

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

доктора філософських наук, професора Галини Сергіївни Лозко

1. Лозко Г. Українське язичництво. — К.: Український центр духовної культури, 1994. — 98 с. ISBN 5-7707-58-96-5. Анотація: Подано систематизацію найдавніших вірувань українців. Погляд на міфологію рідного народу як на Олімп давніх Богів, яким поклонялися предки. Додано язичницький календар та словник дохристиянських імен. Зміст: Етнічна віра українців. І. Вірування, міфологія, демонологія. ІІ. Релігійна культура українців. Коло Свароже. Праслов’янський іменослов.

Далі...