(передмова до книги Галини Лозко «Рідні імена. Слов’янський іменослов». — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 368 с.)

У цій унікальній книжці зібрано близько 4 тисяч словянських історичних та міфологічних імен, що складали рідний іменослов (словник імен) наших Пращурів.

Словник є переконливим свідченням того, що до прийняття світових релігій словяни вже мали багатющий запас власних, рідних і зрозумілих усім іменне запозичених і не навязаних силоміць чужоземцями. Нині, коли, здавалося б, все мало потонути в морі глобалізму, наша ідентичність і далі утверджується як самобутній феномен, що існував у житті наших Предків і житиме в наших нащадках.

Далі...

Svetovni nazor obnovljenega slovanskega staroverstva na Slovenskem

Словянське старовіря шукає витокові принципи, цінності та і зразки для наслідування в реконструкції ідеалів життя наших індоєвропейських предків з часів утворення ведизму. Ведизм охоплює часи Гіперборейців задовго перед синкретизмом зороастризму, мітраїзму, буддизму, індуїзму, юдаїзму, тобто він є моделлю, з якої ми вимальовуємо нашу життєву філософію. Старовір’я є єдиною автохтонною вірою наших предків, на якій виростає сучасне слов’янське старовірство в Словенii. Наші предки свого часу були примусово охрищені внаслідок релігієциду, культуроциду, тобто геноциду.

Далі...

Наші славні Предки обожнювали вербу, вважаючи її священною, Світовим Деревом

Світове дерево — Дерево Життя, Райське дерево, Дерево пізнання — відображає триєдину вісь Всесвіту. Своїм обширом воно охоплює три царства: небо Богів, землю людей, підземний світ Предків. Кожне з трьох царств населене священними тваринами, птахами, небесними світилами. Угорі, в кроні Світового древа — сонце, місяць і зорі та різні птахи: соколи, голуби, орли, соловей, зозуля. Посередині, біля стовбура — бджоли, куниці, домашні тварини. А внизу, біля кореня — бобри, риби, змії. Дерево, як і Всесвіт, — Триєдине.

Далі...

ХРИЩЕННЯ* РУСИ — БЛАГОДАТЬ ЧИ НАЦІОНАЛЬНА ТРАГЕДІЯ?

У переддень чергової річниці Хрищення Руси багато людей подумки звертаються до тих буремних днів 988-го, які мали значний вплив на подальшу історію нашого народу, щоб уже з відстані понад тисячолітнього часу по-новому осмислити наслідки цієї радикальної для всіх нас події.

Ось як виглядає хрищення Руси у відомих джерелах. В літо 6496 (988) князь Володимир влаштував військовий похід на грецьке місто Корсунь (Херсонес), яке, обложивши, довго не міг взяти. Та допоміг парадоксальний випадок: несподівано якийсь грек Анастас, невідомо з якої причини зрадивши своїх земляків, прийшов на поміч князю-завойовнику. Він пустив стрілу з листом, що можна перейняти воду з колодязя і примусити греків до здачі міста. Літопис повідомляє: «Володимир же, це почувши і глянувши на небо, сказав: «Якщо збудеться се — охрещусь». Мотивація цієї епохальної для всієї нації події, що змінила хід історії, прямо скажемо, досить примітивна.

Далі...

Галина Лозко

доктор філософських наук, професор

Ноосферний та етноекологічний дискурс освіти

в умовах трансгуманітарних викликів Життю

Істина як одна з центральних категорій теорії пізнання означає правильне відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини. Істина може відображати дві сторони: точну (фактичну) і глибинну (причинно-наслідкову). Точна піддається математичному вираженню, глибинна — ніколи не лежить на поверхні, але дозволяє досліднику проникати в саму суть того, що відбувається, логічно вмотивовувати причини тих чи інших явищ. Саме по собі емпіричне знання дуже часто виявляється недостатнім за відсутності системних уявлень про глибинну природу речей, яка переважно залишається поза рамками навчальних програм та освітньо-професійних комплексів. Лише правильно організована система освіти дозволяє студентам проникати в глибинну сутність досліджуваних феноменів.

Далі...

(передмова до праці Юрія Миролюбова «Рігведа і язичництво»)

Творчість Юрія Петровича Миролюбова (1892–1970), така багата і різноманітна, стала відомою в Україні лише за часів Незалежності. Звертаючись до його спадщини, ми можемо з повним правом сказати, що його діяльність була жертовною, в повному смислі цього слова. Він як чудовий знавець ведійської мудрості вбачав смисл свого життя у поверненні скарбів духовно-культурного досвіду своєму народові.

Далі...