14 жовтня — День створення УПА, свято українського козацтва. Чому саме цей день? Спробуємо з'ясувати.

Традиційно на запитання про зв’язок козацтва з християнською Покровою відповідають стандартно та поверхово. Мовляв, «пресвята Богородиця була захисницею козацтва, козаки поклонялися їй. Козацтво асоціюється чи не з таким собі орденом христоносців, які нібито те й робили, що захищали віру «православну». От тільки постає логічне запитання: а яким чином могли це робити отамани-язичники Іван Богун, Іван Сірко, кошовий-мусульманин Філон Джеджалій? Тут явна нелогічність. Чому? Звернімося до історії складних відносин Київської Русі та Візантії.

Далі

11 березня в УНІАН відбулася прес-конференція на захист від руйнувань пам’яток прадавньої української культури. Зокрема, зробити заяви для ЗМІ науковців, вчених і митців змусила остання подія, яка трапилася 22 лютого 2013 року на Софіївські площі у Києві: зловмисниками вчинено пошкодження паркової скульптури (відрубано та викрадено голову) давньослов’янського кумира Світовида, який був частиною пам’ятного паркового комплексу, встановленого на ознаменування 1500-ліття Києва. Як паркова скульптура Світовид був власністю всіх громадян міста Києва незалежно від національності та віросповідання — він мав свідчити про багатотисячолітню дохристиянську історію столиці.

Далі...

Ви ще й досі християнин? Подивіться уважно на вчинки вашого верховного провідника і зробіть висновок!

Далі...

ВОЛОДИМИР ШАЯН — ЗАСНОВНИК РУХУ ВІДРОДЖЕННЯ РІДНОЇ ВІРИ*

Професор Володимир Шаян — український етнофілософ, речник Відродження етнорелігії, руху, названого Панарійством, не тільки в Україні, але й загалом у Європі. З огляду на важливість внеску Володимира Шаяна в українську науку та маловідомі серед широкого загалу сторінки його життя і діяльності, вважаю за потрібне в цій праці подати хоча б короткий життєпис та основні духовні віхи становлення українського філософа.

Далі

До 120-річчя відкриття Трипільської культури

ЯКОЮ БУЛА ВІРА ТРИПІЛЬЦІВ?*

У 1993 р. в Інституті філософії НАН України на відзначення 100-річного ювілею відкриття Трипільської культури проводилася наукова конференція, де я виступила з доповіддю на тему: «Трипільська культура і менталітет українців», у якій наважилася порівняти менталітет найдавнішого хліборобського населення нашої землі з національним характером українців. Пам’ятаю, тоді моя доповідь викликала вкрай негативну реакцію з боку деяких наукових працівників Інституту археології. Особливого осуду, з їхньої точки зору, заслуговувала моя спроба пояснити цю спільність генетичними зв’язками трипільців з українцями як спадкоємцями давнього населення України. Сьогодні у світлі нових наукових досліджень і відкриттів генетиків на трипільців дивляться по-іншому вже й представники археологічних інституцій.

Ця вже друга моя стаття про вірування трипільців була виголошена як доповідь на науковій конференції в 2003 р. Тут подаю її у значно доповненому вигляді, оскільки мої припущення і гіпотези виявилися правильними і були підтверджені як генетиками, так і мовознавцями, істориками, і навіть археологами.

Далі...

Галина ЛОЗКО,
доктор філософських наук, професор

АРІЙСЬКА ДУХОВНА СПАДЩИНА В ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ ІНДІЇ

Доповідь на конференції «Нагальні проблеми рідновір’я та слов’янства»,
присвяченій ІХ Родовому слов’янському вічу

(гора Слєнжа, м. Соботка, Польща)

Ведизм — цілісна етнічна світоглядно-релігійна та ритуально-обрядова система давніх аріїв, що бере свій початок близько ІV тис. до н. ч. та еволюціонує впродовж тисячоліть, остаточно сформувавшись у ХV–ХІІІ ст. до н. ч. Вчення ведизму зберігалося тривалий час, передаючись усно від учителя до учнів, і було записане близько ІV ст. до н. ч. священною мовою — санскритом.

Далі...